2. 1. A leltár  és a mérleg

Leltár:

Egyfajta számviteli dokumentum, a beszámoló dokumentációja, a meglévő vagyontárgyak bizonyítéka.
Olyan részletes kimutatás, amely egy meghatározott időpontban mutatja

Fajtái: készítésének időpontja szerint


Leltározás

Egy meghatározott időpontban elvégzett tevékenység, amelynek során a vállalat eszközeit és forrásait fajta, mennyiség, és érték szerint számba veszik. A leltározást tételes méréssel, megszámlálással - tárgyi eszközök, készletek, értékpapírok, pénzeszközök -, vagy egyeztetéssel- bankszámla követelések, vevőkkel szembeni követelések - végzik.

Munkafolyamatai:


A leltározás eszközcsoportonként, forráscsoportonként folyik, a mérleg minden egyes tételének megfelelően részleltárak készülnek. A leltározás végeredményeként jön létre a mérlegtételeket alátámasztó leltár. A leltárak a mérlegtételek részletezései.

A leltározás alapelvei:

A leltározás bizonylatai:


A mérleg

Olyan meghatározott formátumú számviteli okmány, amely a vállalkozó eszközeit és forrásait egy meghatározott időpontra (a fordulónapra) vonatkozóan összevontan, és pénzértékben (általában eFt-ban) tartalmazza.

Felépítése:
                   
       Vagyonmérleg, 200X. december 31.
                       
AKTÍVÁK                                             PASSZÍVÁK
Főcsoport                                             Főcsoport
           Csoport                                                   Csoport
                    Mérlegtétel                                              Mérlegtétel

Kelt: Helység, dátum                                                    Aláírás


Fajtái:

Készítés ideje szerint                              Tartalom szerint                                     Formája szerint
Nyitó mérleg                                          Éves beszámoló mérlege                                     Kétoldalú
Záró mérleg                              Egyszerűsített éves beszámoló mérlege                       Lépcsőzetes
Évközi mérleg                                          Egyszerűsített mérleg   

                                                   
Leltár és a mérleg kapcsolata

Egyezőség

Különbözőség

                             
                                                               Kézikönyv | Tananyag | Előadás | Példatár | Pódium | Fogalomtár