IFRS Beszámolókészítés

A könyv ismeretanyaga az IFRS ESETTANULMÁNYOK kurzus kötelező szakirodalma. A hallgató megismeri a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok, IFRS-ek szerinti egyedi pénzügyi kimutatások készítésének filozófiáját, logikáját, a pénzügyi kimutatás szerkezetét, a részeit, tartalmát és belső összefüggéseit, kapcsolódásait más standardokhoz. Az ismeretanyag feldolgozása során az elméleti és gyakorlati szempontok egyaránt érvényesítésre kerülnek. Read more